Download New

Conjugación verbo وَاقَعَ - árabe

X
Conjugar
Publicidad

Active

Past

 • أَنَاوَاقَعْتُ
  anawaaqaʿtu
 • أَنْتَوَاقَعْتَ
  antawaaqaʿta
 • أَنْتِوَاقَعْتِ
  antiwaaqaʿti
 • هُوَوَاقَعَ
  huwawaaqaʿa
 • هِيَوَاقَعَتْ
  hiyawaaqaʿat
 • أَنْتُمَاوَاقَعْتُمَا
  antumaawaaqaʿtumaa
 • هُمَاوَاقَعَا
  humaawaaqaʿaa
 • هُمَاوَاقَعَتَا
  humaawaaqaʿataa
 • نَحْنُوَاقَعْنَا
  naHnuwaaqaʿnaa
 • أَنْتُمْوَاقَعْتُمْ
  antumwaaqaʿtum
 • أَنْتُنَّوَاقَعْتُنَّ
  antunnawaaqaʿtunna
 • هُمْوَاقَعُوا
  humwaaqaʿuu
 • هُنَّوَاقَعْنَ
  hunnawaaqaʿna

Present

 • أَنَاأُوَاقِعُ
  anaʾuwaaqiʿu
 • أَنْتَتُوَاقِعُ
  antatuwaaqiʿu
 • أَنْتِتُوَاقِعِينَ
  antituwaaqiʿiina
 • هُوَيُوَاقِعُ
  huwayuwaaqiʿu
 • هِيَتُوَاقِعُ
  hiyatuwaaqiʿu
 • أَنْتُمَاتُوَاقِعَانِ
  antumaatuwaaqiʿaani
 • هُمَايُوَاقِعَانِ
  humaayuwaaqiʿaani
 • هُمَاتُوَاقِعَانِ
  humaatuwaaqiʿaani
 • نَحْنُنُوَاقِعُ
  naHnunuwaaqiʿu
 • أَنْتُمْتُوَاقِعُونَ
  antumtuwaaqiʿuuna
 • أَنْتُنَّتُوَاقِعْنَ
  antunnatuwaaqiʿna
 • هُمْيُوَاقِعُونَ
  humyuwaaqiʿuuna
 • هُنَّيُوَاقِعْنَ
  hunnayuwaaqiʿna

Subjunctive

 • أَنَاأُوَاقِعَ
  anaʾuwaaqiʿa
 • أَنْتَتُوَاقِعَ
  antatuwaaqiʿa
 • أَنْتِتُوَاقِعِي
  antituwaaqiʿii
 • هُوَيُوَاقِعَ
  huwayuwaaqiʿa
 • هِيَتُوَاقِعَ
  hiyatuwaaqiʿa
 • أَنْتُمَاتُوَاقِعَا
  antumaatuwaaqiʿaa
 • هُمَايُوَاقِعَا
  humaayuwaaqiʿaa
 • هُمَاتُوَاقِعَا
  humaatuwaaqiʿaa
 • نَحْنُنُوَاقِعَ
  naHnunuwaaqiʿa
 • أَنْتُمْتُوَاقِعُوا
  antumtuwaaqiʿuu
 • أَنْتُنَّتُوَاقِعْنَ
  antunnatuwaaqiʿna
 • هُمْيُوَاقِعُوا
  humyuwaaqiʿuu
 • هُنَّيُوَاقِعْنَ
  hunnayuwaaqiʿna

Passive

Jussive

 • أَنَاأُوَاقِعْ
  anaʾuwaaqiʿ
 • أَنْتَتُوَاقِعْ
  antatuwaaqiʿ
 • أَنْتِتُوَاقِعِي
  antituwaaqiʿii
 • هُوَيُوَاقِعْ
  huwayuwaaqiʿ
 • هِيَتُوَاقِعْ
  hiyatuwaaqiʿ
 • أَنْتُمَاتُوَاقِعَا
  antumaatuwaaqiʿaa
 • هُمَايُوَاقِعَا
  humaayuwaaqiʿaa
 • هُمَاتُوَاقِعَا
  humaatuwaaqiʿaa
 • نَحْنُنُوَاقِعْ
  naHnunuwaaqiʿ
 • أَنْتُمْتُوَاقِعُوا
  antumtuwaaqiʿuu
 • أَنْتُنَّتُوَاقِعْنَ
  antunnatuwaaqiʿna
 • هُمْيُوَاقِعُوا
  humyuwaaqiʿuu
 • هُنَّيُوَاقِعْنَ
  hunnayuwaaqiʿna

Past

 • أَنَاوُوقِعْتُ
  anawuuqiʿtu
 • أَنْتَوُوقِعْتَ
  antawuuqiʿta
 • أَنْتِوُوقِعْتِ
  antiwuuqiʿti
 • هُوَوُوقِعَ
  huwawuuqiʿa
 • هِيَوُوقِعَتْ
  hiyawuuqiʿat
 • أَنْتُمَاوُوقِعْتُمَا
  antumaawuuqiʿtumaa
 • هُمَاوُوقِعَا
  humaawuuqiʿaa
 • هُمَاوُوقِعَتَا
  humaawuuqiʿataa
 • نَحْنُوُوقِعْنَا
  naHnuwuuqiʿnaa
 • أَنْتُمْوُوقِعْتُمْ
  antumwuuqiʿtum
 • أَنْتُنَّوُوقِعْتُنَّ
  antunnawuuqiʿtunna
 • هُمْوُوقِعُوا
  humwuuqiʿuu
 • هُنَّوُوقِعْنَ
  hunnawuuqiʿna

Present

 • أَنَاأُوَاقَعُ
  anaʾuwaaqaʿu
 • أَنْتَتُوَاقَعُ
  antatuwaaqaʿu
 • أَنْتِتُوَاقَعِينَ
  antituwaaqaʿiina
 • هُوَيُوَاقَعُ
  huwayuwaaqaʿu
 • هِيَتُوَاقَعُ
  hiyatuwaaqaʿu
 • أَنْتُمَاتُوَاقَعَانِ
  antumaatuwaaqaʿaani
 • هُمَايُوَاقَعَانِ
  humaayuwaaqaʿaani
 • هُمَاتُوَاقَعَانِ
  humaatuwaaqaʿaani
 • نَحْنُنُوَاقَعُ
  naHnunuwaaqaʿu
 • أَنْتُمْتُوَاقَعُونَ
  antumtuwaaqaʿuuna
 • أَنْتُنَّتُوَاقَعْنَ
  antunnatuwaaqaʿna
 • هُمْيُوَاقَعُونَ
  humyuwaaqaʿuuna
 • هُنَّيُوَاقَعْنَ
  hunnayuwaaqaʿna

Subjunctive

 • أَنَاأُوَاقَعَ
  anaʾuwaaqaʿa
 • أَنْتَتُوَاقَعَ
  antatuwaaqaʿa
 • أَنْتِتُوَاقَعِي
  antituwaaqaʿii
 • هُوَيُوَاقَعَ
  huwayuwaaqaʿa
 • هِيَتُوَاقَعَ
  hiyatuwaaqaʿa
 • أَنْتُمَاتُوَاقَعَا
  antumaatuwaaqaʿaa
 • هُمَايُوَاقَعَا
  humaayuwaaqaʿaa
 • هُمَاتُوَاقَعَا
  humaatuwaaqaʿaa
 • نَحْنُنُوَاقَعَ
  naHnunuwaaqaʿa
 • أَنْتُمْتُوَاقَعُوا
  antumtuwaaqaʿuu
 • أَنْتُنَّتُوَاقَعْنَ
  antunnatuwaaqaʿna
 • هُمْيُوَاقَعُوا
  humyuwaaqaʿuu
 • هُنَّيُوَاقَعْنَ
  hunnayuwaaqaʿna

Jussive

 • أَنَاأُوَاقَعْ
  anaʾuwaaqaʿ
 • أَنْتَتُوَاقَعْ
  antatuwaaqaʿ
 • أَنْتِتُوَاقَعِي
  antituwaaqaʿii
 • هُوَيُوَاقَعْ
  huwayuwaaqaʿ
 • هِيَتُوَاقَعْ
  hiyatuwaaqaʿ
 • أَنْتُمَاتُوَاقَعَا
  antumaatuwaaqaʿaa
 • هُمَايُوَاقَعَا
  humaayuwaaqaʿaa
 • هُمَاتُوَاقَعَا
  humaatuwaaqaʿaa
 • نَحْنُنُوَاقَعْ
  naHnunuwaaqaʿ
 • أَنْتُمْتُوَاقَعُوا
  antumtuwaaqaʿuu
 • أَنْتُنَّتُوَاقَعْنَ
  antunnatuwaaqaʿna
 • هُمْيُوَاقَعُوا
  humyuwaaqaʿuu
 • هُنَّيُوَاقَعْنَ
  hunnayuwaaqaʿna

Imperative

 • أَنْتَوَاقِعْ
  antawaaqiʿ
 • أَنْتِوَاقِعِي
  antiwaaqiʿii
 • أَنْتُمَاوَاقِعَا
  antumaawaaqiʿaa
 • أَنْتُمْوَاقِعُوا
  antumwaaqiʿuu
 • أَنْتُنَّوَاقِعْنَ
  antunnawaaqiʿna

Participles

Active

 • مُوَاقِع
  muwaaqiʿ

Passive

 • مُوَاقَع
  muwaaqaʿ

Verbal noun

 • مُوَاقَعَة/وِقَاع
  muwaaqaʿa/wiqaaʿ
Publicidad
Conjugar el verbo árabe وَاقَعَ, modelos de conjugación en árabe, verbos irregulares.
Buscar la traducción en contexto de وَاقَعَ y su definición.
Publicidad