Download New

Conjugación verbo عَادَ - árabe

X
Conjugar
Publicidad

Active

Past

 • أَنَاعُدْتُ
  anaʿudtu
 • أَنْتَعُدْتَ
  antaʿudta
 • أَنْتِعُدْتِ
  antiʿudti
 • هُوَعَادَ
  huwaʿaada
 • هِيَعَادَتْ
  hiyaʿaadat
 • أَنْتُمَاعُدْتُمَا
  antumaaʿudtumaa
 • هُمَاعَادَا
  humaaʿaadaa
 • هُمَاعَادَتَا
  humaaʿaadataa
 • نَحْنُعُدْنَا
  naHnuʿudnaa
 • أَنْتُمْعُدْتُمْ
  antumʿudtum
 • أَنْتُنَّعُدْتُنَّ
  antunnaʿudtunna
 • هُمْعَادُوا
  humʿaaduu
 • هُنَّعُدْنَ
  hunnaʿudna

Present

 • أَنَاأَعُودُ
  anaʾaʿuudu
 • أَنْتَتَعُودُ
  antataʿuudu
 • أَنْتِتَعُودِينَ
  antitaʿuudiina
 • هُوَيَعُودُ
  huwayaʿuudu
 • هِيَتَعُودُ
  hiyataʿuudu
 • أَنْتُمَاتَعُودَانِ
  antumaataʿuudaani
 • هُمَايَعُودَانِ
  humaayaʿuudaani
 • هُمَاتَعُودَانِ
  humaataʿuudaani
 • نَحْنُنَعُودُ
  naHnunaʿuudu
 • أَنْتُمْتَعُودُونَ
  antumtaʿuuduuna
 • أَنْتُنَّتَعُدْنَ
  antunnataʿudna
 • هُمْيَعُودُونَ
  humyaʿuuduuna
 • هُنَّيَعُدْنَ
  hunnayaʿudna

Subjunctive

 • أَنَاأَعُودَ
  anaʾaʿuuda
 • أَنْتَتَعُودَ
  antataʿuuda
 • أَنْتِتَعُودِي
  antitaʿuudii
 • هُوَيَعُودَ
  huwayaʿuuda
 • هِيَتَعُودَ
  hiyataʿuuda
 • أَنْتُمَاتَعُودَا
  antumaataʿuudaa
 • هُمَايَعُودَا
  humaayaʿuudaa
 • هُمَاتَعُودَا
  humaataʿuudaa
 • نَحْنُنَعُودَ
  naHnunaʿuuda
 • أَنْتُمْتَعُودُوا
  antumtaʿuuduu
 • أَنْتُنَّتَعُدْنَ
  antunnataʿudna
 • هُمْيَعُودُوا
  humyaʿuuduu
 • هُنَّيَعُدْنَ
  hunnayaʿudna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَعُدْ
  anaʾaʿud
 • أَنْتَتَعُدْ
  antataʿud
 • أَنْتِتَعُودِي
  antitaʿuudii
 • هُوَيَعُدْ
  huwayaʿud
 • هِيَتَعُدْ
  hiyataʿud
 • أَنْتُمَاتَعُودَا
  antumaataʿuudaa
 • هُمَايَعُودَا
  humaayaʿuudaa
 • هُمَاتَعُودَا
  humaataʿuudaa
 • نَحْنُنَعُدْ
  naHnunaʿud
 • أَنْتُمْتَعُودُوا
  antumtaʿuuduu
 • أَنْتُنَّتَعُدْنَ
  antunnataʿudna
 • هُمْيَعُودُوا
  humyaʿuuduu
 • هُنَّيَعُدْنَ
  hunnayaʿudna

Past

  Present

   Subjunctive

    Jussive

     Imperative

     • أَنْتَعُدْ
      antaʿud
     • أَنْتِعُودِي
      antiʿuudii
     • أَنْتُمَاعُودَا
      antumaaʿuudaa
     • أَنْتُمْعُودُوا
      antumʿuuduu
     • أَنْتُنَّعُدْنَ
      antunnaʿudna

     Participles

     Active

     • عَائِد
      ʿaaʾid

     Passive

     • مَعُود
      maʿuud

     Verbal noun

     • عَوْد/عَوْدَة/مَعَاد/عِيَادَة
      ʿawd/ʿawda/maʿaad/ʿiyaada
     Publicidad
     Conjugar el verbo árabe عَادَ, modelos de conjugación en árabe, verbos irregulares.
     Buscar la traducción en contexto de عَادَ y su definición.
     Publicidad