Conjugación verbo رَزَّ - árabe

X
Conjugar
Publicidad

Active

Past

 • أَنَارَزَزْتُ
  anarazaztu
 • أَنْتَرَزَزْتَ
  antarazazta
 • أَنْتِرَزَزْتِ
  antirazazti
 • هُوَرَزَّ
  huwarazza
 • هِيَرَزَّتْ
  hiyarazzat
 • أَنْتُمَارَزَزْتُمَا
  antumaarazaztumaa
 • هُمَارَزَّا
  humaarazzaa
 • هُمَارَزَّتَا
  humaarazzataa
 • نَحْنُرَزَزْنَا
  naHnurazaznaa
 • أَنْتُمْرَزَزْتُمْ
  antumrazaztum
 • أَنْتُنَّرَزَزْتُنَّ
  antunnarazaztunna
 • هُمْرَزُّوا
  humrazzuu
 • هُنَّرَزَزْنَ
  hunnarazazna

Present

 • أَنَاأَرُزُّ
  anaʾaruzzu
 • أَنْتَتَرُزُّ
  antataruzzu
 • أَنْتِتَرُزِّينَ
  antitaruzziina
 • هُوَيَرُزُّ
  huwayaruzzu
 • هِيَتَرُزُّ
  hiyataruzzu
 • أَنْتُمَاتَرُزَّانِ
  antumaataruzzaani
 • هُمَايَرُزَّانِ
  humaayaruzzaani
 • هُمَاتَرُزَّانِ
  humaataruzzaani
 • نَحْنُنَرُزُّ
  naHnunaruzzu
 • أَنْتُمْتَرُزُّونَ
  antumtaruzzuuna
 • أَنْتُنَّتَرْزُزْنَ
  antunnatarzuzna
 • هُمْيَرُزُّونَ
  humyaruzzuuna
 • هُنَّيَرْزُزْنَ
  hunnayarzuzna

Subjunctive

 • أَنَاأَرُزَّ
  anaʾaruzza
 • أَنْتَتَرُزَّ
  antataruzza
 • أَنْتِتَرُزِّي
  antitaruzzii
 • هُوَيَرُزَّ
  huwayaruzza
 • هِيَتَرُزَّ
  hiyataruzza
 • أَنْتُمَاتَرُزَّا
  antumaataruzzaa
 • هُمَايَرُزَّا
  humaayaruzzaa
 • هُمَاتَرُزَّا
  humaataruzzaa
 • نَحْنُنَرُزَّ
  naHnunaruzza
 • أَنْتُمْتَرُزُّوا
  antumtaruzzuu
 • أَنْتُنَّتَرْزُزْنَ
  antunnatarzuzna
 • هُمْيَرُزُّوا
  humyaruzzuu
 • هُنَّيَرْزُزْنَ
  hunnayarzuzna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَرُزَّ/أَرُزِّ/أَرْزُزْ
  anaʾaruzza/ʾaruzzi/ʾarzuz
 • أَنْتَتَرُزَّ/تَرُزِّ/تَرْزُزْ
  antataruzza/taruzzi/tarzuz
 • أَنْتِتَرُزِّي
  antitaruzzii
 • هُوَيَرُزَّ/يَرُزِّ/يَرْزُزْ
  huwayaruzza/yaruzzi/yarzuz
 • هِيَتَرُزَّ/تَرُزِّ/تَرْزُزْ
  hiyataruzza/taruzzi/tarzuz
 • أَنْتُمَاتَرُزَّا
  antumaataruzzaa
 • هُمَايَرُزَّا
  humaayaruzzaa
 • هُمَاتَرُزَّا
  humaataruzzaa
 • نَحْنُنَرُزَّ/نَرُزِّ/نَرْزُزْ
  naHnunaruzza/naruzzi/narzuz
 • أَنْتُمْتَرُزُّوا
  antumtaruzzuu
 • أَنْتُنَّتَرْزُزْنَ
  antunnatarzuzna
 • هُمْيَرُزُّوا
  humyaruzzuu
 • هُنَّيَرْزُزْنَ
  hunnayarzuzna

Past

 • أَنَارُزِزْتُ
  anaruziztu
 • أَنْتَرُزِزْتَ
  antaruzizta
 • أَنْتِرُزِزْتِ
  antiruzizti
 • هُوَرُزَّ
  huwaruzza
 • هِيَرُزَّتْ
  hiyaruzzat
 • أَنْتُمَارُزِزْتُمَا
  antumaaruziztumaa
 • هُمَارُزَّا
  humaaruzzaa
 • هُمَارُزَّتَا
  humaaruzzataa
 • نَحْنُرُزِزْنَا
  naHnuruziznaa
 • أَنْتُمْرُزِزْتُمْ
  antumruziztum
 • أَنْتُنَّرُزِزْتُنَّ
  antunnaruziztunna
 • هُمْرُزُّوا
  humruzzuu
 • هُنَّرُزِزْنَ
  hunnaruzizna

Present

 • أَنَاأُرَزُّ
  anaʾurazzu
 • أَنْتَتُرَزُّ
  antaturazzu
 • أَنْتِتُرَزِّينَ
  antiturazziina
 • هُوَيُرَزُّ
  huwayurazzu
 • هِيَتُرَزُّ
  hiyaturazzu
 • أَنْتُمَاتُرَزَّانِ
  antumaaturazzaani
 • هُمَايُرَزَّانِ
  humaayurazzaani
 • هُمَاتُرَزَّانِ
  humaaturazzaani
 • نَحْنُنُرَزُّ
  naHnunurazzu
 • أَنْتُمْتُرَزُّونَ
  antumturazzuuna
 • أَنْتُنَّتُرْزَزْنَ
  antunnaturzazna
 • هُمْيُرَزُّونَ
  humyurazzuuna
 • هُنَّيُرْزَزْنَ
  hunnayurzazna

Subjunctive

 • أَنَاأُرَزَّ
  anaʾurazza
 • أَنْتَتُرَزَّ
  antaturazza
 • أَنْتِتُرَزِّي
  antiturazzii
 • هُوَيُرَزَّ
  huwayurazza
 • هِيَتُرَزَّ
  hiyaturazza
 • أَنْتُمَاتُرَزَّا
  antumaaturazzaa
 • هُمَايُرَزَّا
  humaayurazzaa
 • هُمَاتُرَزَّا
  humaaturazzaa
 • نَحْنُنُرَزَّ
  naHnunurazza
 • أَنْتُمْتُرَزُّوا
  antumturazzuu
 • أَنْتُنَّتُرْزَزْنَ
  antunnaturzazna
 • هُمْيُرَزُّوا
  humyurazzuu
 • هُنَّيُرْزَزْنَ
  hunnayurzazna

Jussive

 • أَنَاأُرَزَّ/أُرَزِّ/أُرْزَزْ
  anaʾurazza/ʾurazzi/ʾurzaz
 • أَنْتَتُرَزَّ/تُرَزِّ/تُرْزَزْ
  antaturazza/turazzi/turzaz
 • أَنْتِتُرَزِّي
  antiturazzii
 • هُوَيُرَزَّ/يُرَزِّ/يُرْزَزْ
  huwayurazza/yurazzi/yurzaz
 • هِيَتُرَزَّ/تُرَزِّ/تُرْزَزْ
  hiyaturazza/turazzi/turzaz
 • أَنْتُمَاتُرَزَّا
  antumaaturazzaa
 • هُمَايُرَزَّا
  humaayurazzaa
 • هُمَاتُرَزَّا
  humaaturazzaa
 • نَحْنُنُرَزَّ/نُرَزِّ/نُرْزَزْ
  naHnunurazza/nurazzi/nurzaz
 • أَنْتُمْتُرَزُّوا
  antumturazzuu
 • أَنْتُنَّتُرْزَزْنَ
  antunnaturzazna
 • هُمْيُرَزُّوا
  humyurazzuu
 • هُنَّيُرْزَزْنَ
  hunnayurzazna

Imperative

 • أَنْتَرُزَّ/رُزِّ/اُرْزُزْ
  antaruzza/ruzzi/urzuz
 • أَنْتِرُزِّي
  antiruzzii
 • أَنْتُمَارُزَّا
  antumaaruzzaa
 • أَنْتُمْرُزُّوا
  antumruzzuu
 • أَنْتُنَّاُرْزُزْنَ
  antunnaurzuzna

Participles

Active

 • رَازّ
  raazz

Passive

 • مَرْزُوز
  marzuuz

Verbal noun

 • رَزّ
  razz
Publicidad
Conjugar el verbo árabe رَزَّ, modelos de conjugación en árabe, verbos irregulares.
Buscar la traducción en contexto de رَزَّ y su definición.
Publicidad