Download New

Conjugación verbo تَوَافَقَ - árabe

X
Conjugar
Publicidad

Active

Past

 • أَنَاتَوَافَقْتُ
  anatawaafaqtu
 • أَنْتَتَوَافَقْتَ
  antatawaafaqta
 • أَنْتِتَوَافَقْتِ
  antitawaafaqti
 • هُوَتَوَافَقَ
  huwatawaafaqa
 • هِيَتَوَافَقَتْ
  hiyatawaafaqat
 • أَنْتُمَاتَوَافَقْتُمَا
  antumaatawaafaqtumaa
 • هُمَاتَوَافَقَا
  humaatawaafaqaa
 • هُمَاتَوَافَقَتَا
  humaatawaafaqataa
 • نَحْنُتَوَافَقْنَا
  naHnutawaafaqnaa
 • أَنْتُمْتَوَافَقْتُمْ
  antumtawaafaqtum
 • أَنْتُنَّتَوَافَقْتُنَّ
  antunnatawaafaqtunna
 • هُمْتَوَافَقُوا
  humtawaafaquu
 • هُنَّتَوَافَقْنَ
  hunnatawaafaqna

Present

 • أَنَاأَتَوَافَقُ
  anaʾatawaafaqu
 • أَنْتَتَتَوَافَقُ
  antatatawaafaqu
 • أَنْتِتَتَوَافَقِينَ
  antitatawaafaqiina
 • هُوَيَتَوَافَقُ
  huwayatawaafaqu
 • هِيَتَتَوَافَقُ
  hiyatatawaafaqu
 • أَنْتُمَاتَتَوَافَقَانِ
  antumaatatawaafaqaani
 • هُمَايَتَوَافَقَانِ
  humaayatawaafaqaani
 • هُمَاتَتَوَافَقَانِ
  humaatatawaafaqaani
 • نَحْنُنَتَوَافَقُ
  naHnunatawaafaqu
 • أَنْتُمْتَتَوَافَقُونَ
  antumtatawaafaquuna
 • أَنْتُنَّتَتَوَافَقْنَ
  antunnatatawaafaqna
 • هُمْيَتَوَافَقُونَ
  humyatawaafaquuna
 • هُنَّيَتَوَافَقْنَ
  hunnayatawaafaqna

Subjunctive

 • أَنَاأَتَوَافَقَ
  anaʾatawaafaqa
 • أَنْتَتَتَوَافَقَ
  antatatawaafaqa
 • أَنْتِتَتَوَافَقِي
  antitatawaafaqii
 • هُوَيَتَوَافَقَ
  huwayatawaafaqa
 • هِيَتَتَوَافَقَ
  hiyatatawaafaqa
 • أَنْتُمَاتَتَوَافَقَا
  antumaatatawaafaqaa
 • هُمَايَتَوَافَقَا
  humaayatawaafaqaa
 • هُمَاتَتَوَافَقَا
  humaatatawaafaqaa
 • نَحْنُنَتَوَافَقَ
  naHnunatawaafaqa
 • أَنْتُمْتَتَوَافَقُوا
  antumtatawaafaquu
 • أَنْتُنَّتَتَوَافَقْنَ
  antunnatatawaafaqna
 • هُمْيَتَوَافَقُوا
  humyatawaafaquu
 • هُنَّيَتَوَافَقْنَ
  hunnayatawaafaqna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَتَوَافَقْ
  anaʾatawaafaq
 • أَنْتَتَتَوَافَقْ
  antatatawaafaq
 • أَنْتِتَتَوَافَقِي
  antitatawaafaqii
 • هُوَيَتَوَافَقْ
  huwayatawaafaq
 • هِيَتَتَوَافَقْ
  hiyatatawaafaq
 • أَنْتُمَاتَتَوَافَقَا
  antumaatatawaafaqaa
 • هُمَايَتَوَافَقَا
  humaayatawaafaqaa
 • هُمَاتَتَوَافَقَا
  humaatatawaafaqaa
 • نَحْنُنَتَوَافَقْ
  naHnunatawaafaq
 • أَنْتُمْتَتَوَافَقُوا
  antumtatawaafaquu
 • أَنْتُنَّتَتَوَافَقْنَ
  antunnatatawaafaqna
 • هُمْيَتَوَافَقُوا
  humyatawaafaquu
 • هُنَّيَتَوَافَقْنَ
  hunnayatawaafaqna

Past

  Present

   Subjunctive

    Jussive

     Imperative

     • أَنْتَتَوَافَقْ
      antatawaafaq
     • أَنْتِتَوَافَقِي
      antitawaafaqii
     • أَنْتُمَاتَوَافَقَا
      antumaatawaafaqaa
     • أَنْتُمْتَوَافَقُوا
      antumtawaafaquu
     • أَنْتُنَّتَوَافَقْنَ
      antunnatawaafaqna

     Participles

     Active

     • مُتَوَافِق
      mutawaafiq

     Passive

     • مُتَوَافَق
      mutawaafaq

     Verbal noun

     • تَوَافُق
      tawaafuq
     Publicidad
     Conjugar el verbo árabe تَوَافَقَ, modelos de conjugación en árabe, verbos irregulares.
     Buscar la traducción en contexto de تَوَافَقَ y su definición.
     Publicidad