Download New

Conjugación verbo اِسْتَوَى - árabe

X
Conjugar
Publicidad

Active

Past

 • أَنَااِسْتَوَيْتُ
  anaistawaytu
 • أَنْتَاِسْتَوَيْتَ
  antaistawayta
 • أَنْتِاِسْتَوَيْتِ
  antiistawayti
 • هُوَاِسْتَوَى
  huwaistawaa
 • هِيَاِسْتَوَتْ
  hiyaistawat
 • أَنْتُمَااِسْتَوَيْتُمَا
  antumaaistawaytumaa
 • هُمَااِسْتَوَيَا
  humaaistawayaa
 • هُمَااِسْتَوَتَا
  humaaistawataa
 • نَحْنُاِسْتَوَيْنَا
  naHnuistawaynaa
 • أَنْتُمْاِسْتَوَيْتُمْ
  antumistawaytum
 • أَنْتُنَّاِسْتَوَيْتُنَّ
  antunnaistawaytunna
 • هُمْاِسْتَوَوْا
  humistawaw
 • هُنَّاِسْتَوَيْنَ
  hunnaistawayna

Present

 • أَنَاأَسْتَوِي
  anaʾastawii
 • أَنْتَتَسْتَوِي
  antatastawii
 • أَنْتِتَسْتَوِينَ
  antitastawiina
 • هُوَيَسْتَوِي
  huwayastawii
 • هِيَتَسْتَوِي
  hiyatastawii
 • أَنْتُمَاتَسْتَوِيَانِ
  antumaatastawiyaani
 • هُمَايَسْتَوِيَانِ
  humaayastawiyaani
 • هُمَاتَسْتَوِيَانِ
  humaatastawiyaani
 • نَحْنُنَسْتَوِي
  naHnunastawii
 • أَنْتُمْتَسْتَوُونَ
  antumtastawuuna
 • أَنْتُنَّتَسْتَوِينَ
  antunnatastawiina
 • هُمْيَسْتَوُونَ
  humyastawuuna
 • هُنَّيَسْتَوِينَ
  hunnayastawiina

Subjunctive

 • أَنَاأَسْتَوِيَ
  anaʾastawiya
 • أَنْتَتَسْتَوِيَ
  antatastawiya
 • أَنْتِتَسْتَوِي
  antitastawii
 • هُوَيَسْتَوِيَ
  huwayastawiya
 • هِيَتَسْتَوِيَ
  hiyatastawiya
 • أَنْتُمَاتَسْتَوِيَا
  antumaatastawiyaa
 • هُمَايَسْتَوِيَا
  humaayastawiyaa
 • هُمَاتَسْتَوِيَا
  humaatastawiyaa
 • نَحْنُنَسْتَوِيَ
  naHnunastawiya
 • أَنْتُمْتَسْتَوُوا
  antumtastawuu
 • أَنْتُنَّتَسْتَوِينَ
  antunnatastawiina
 • هُمْيَسْتَوُوا
  humyastawuu
 • هُنَّيَسْتَوِينَ
  hunnayastawiina

Passive

Jussive

 • أَنَاأَسْتَوِ
  anaʾastawi
 • أَنْتَتَسْتَوِ
  antatastawi
 • أَنْتِتَسْتَوِي
  antitastawii
 • هُوَيَسْتَوِ
  huwayastawi
 • هِيَتَسْتَوِ
  hiyatastawi
 • أَنْتُمَاتَسْتَوِيَا
  antumaatastawiyaa
 • هُمَايَسْتَوِيَا
  humaayastawiyaa
 • هُمَاتَسْتَوِيَا
  humaatastawiyaa
 • نَحْنُنَسْتَوِ
  naHnunastawi
 • أَنْتُمْتَسْتَوُوا
  antumtastawuu
 • أَنْتُنَّتَسْتَوِينَ
  antunnatastawiina
 • هُمْيَسْتَوُوا
  humyastawuu
 • هُنَّيَسْتَوِينَ
  hunnayastawiina

Past

 • أَنَااُسْتُوِيتُ
  anaustuwiitu
 • أَنْتَاُسْتُوِيتَ
  antaustuwiita
 • أَنْتِاُسْتُوِيتِ
  antiustuwiiti
 • هُوَاُسْتُوِيَ
  huwaustuwiya
 • هِيَاُسْتُوِيَتْ
  hiyaustuwiyat
 • أَنْتُمَااُسْتُوِيتُمَا
  antumaaustuwiitumaa
 • هُمَااُسْتُوِيَا
  humaaustuwiyaa
 • هُمَااُسْتُوِيَتَا
  humaaustuwiyataa
 • نَحْنُاُسْتُوِينَا
  naHnuustuwiinaa
 • أَنْتُمْاُسْتُوِيتُمْ
  antumustuwiitum
 • أَنْتُنَّاُسْتُوِيتُنَّ
  antunnaustuwiitunna
 • هُمْاُسْتُوُوا
  humustuwuu
 • هُنَّاُسْتُوِينَ
  hunnaustuwiina

Present

 • أَنَاأُسْتَوَى
  anaʾustawaa
 • أَنْتَتُسْتَوَى
  antatustawaa
 • أَنْتِتُسْتَوَيْنَ
  antitustawayna
 • هُوَيُسْتَوَى
  huwayustawaa
 • هِيَتُسْتَوَى
  hiyatustawaa
 • أَنْتُمَاتُسْتَوَيَانِ
  antumaatustawayaani
 • هُمَايُسْتَوَيَانِ
  humaayustawayaani
 • هُمَاتُسْتَوَيَانِ
  humaatustawayaani
 • نَحْنُنُسْتَوَى
  naHnunustawaa
 • أَنْتُمْتُسْتَوَوْنَ
  antumtustawawna
 • أَنْتُنَّتُسْتَوَيْنَ
  antunnatustawayna
 • هُمْيُسْتَوَوْنَ
  humyustawawna
 • هُنَّيُسْتَوَيْنَ
  hunnayustawayna

Subjunctive

 • أَنَاأُسْتَوَى
  anaʾustawaa
 • أَنْتَتُسْتَوَى
  antatustawaa
 • أَنْتِتُسْتَوَيْ
  antitustaway
 • هُوَيُسْتَوَى
  huwayustawaa
 • هِيَتُسْتَوَى
  hiyatustawaa
 • أَنْتُمَاتُسْتَوَيَا
  antumaatustawayaa
 • هُمَايُسْتَوَيَا
  humaayustawayaa
 • هُمَاتُسْتَوَيَا
  humaatustawayaa
 • نَحْنُنُسْتَوَى
  naHnunustawaa
 • أَنْتُمْتُسْتَوَوْا
  antumtustawaw
 • أَنْتُنَّتُسْتَوَيْنَ
  antunnatustawayna
 • هُمْيُسْتَوَوْا
  humyustawaw
 • هُنَّيُسْتَوَيْنَ
  hunnayustawayna

Jussive

 • أَنَاأُسْتَوَ
  anaʾustawa
 • أَنْتَتُسْتَوَ
  antatustawa
 • أَنْتِتُسْتَوَيْ
  antitustaway
 • هُوَيُسْتَوَ
  huwayustawa
 • هِيَتُسْتَوَ
  hiyatustawa
 • أَنْتُمَاتُسْتَوَيَا
  antumaatustawayaa
 • هُمَايُسْتَوَيَا
  humaayustawayaa
 • هُمَاتُسْتَوَيَا
  humaatustawayaa
 • نَحْنُنُسْتَوَ
  naHnunustawa
 • أَنْتُمْتُسْتَوَوْا
  antumtustawaw
 • أَنْتُنَّتُسْتَوَيْنَ
  antunnatustawayna
 • هُمْيُسْتَوَوْا
  humyustawaw
 • هُنَّيُسْتَوَيْنَ
  hunnayustawayna

Imperative

 • أَنْتَاِسْتَوِ
  antaistawi
 • أَنْتِاِسْتَوِي
  antiistawii
 • أَنْتُمَااِسْتَوِيَا
  antumaaistawiyaa
 • أَنْتُمْاِسْتَوُوا
  antumistawuu
 • أَنْتُنَّاِسْتَوِينَ
  antunnaistawiina

Participles

Active

 • مُسْتَوٍ
  mustawin

Passive

 • مُسْتَوًى
  mustawan

Verbal noun

 • اِسْتِوَاء
  istiwaaʾ
Publicidad
Conjugar el verbo árabe اِسْتَوَى, modelos de conjugación en árabe, verbos irregulares.
Buscar la traducción en contexto de اِسْتَوَى y su definición.
Publicidad